„Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy dołączyć do grona partnerów I Praskiego Konkursu „Kolory Pragi”. Wszystkich praskich uczniów, zachęcamy do udziału w konkursie”.

Regulamin I Praskiego Konkursu

„Kolory Pragi”

 

Tematy pierwszej edycji konkursu dotyczą przedstawienia oczyma dzieci i młodzieży kolorytu dzielnicy Pragi, jej codzienności, historii i walorów.

 

 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują m.in. :

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Prawy Brzeg Praga-Północ m.st. Warszawy , Praski pokój               zagadek

 

 1. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje :

Radio Praga, Serduszko dla dzieci, tupraga.waw.pl, Praska światoteka.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

 

 1. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dzielnicy Praga- Północ. Pogłębienie wiedzy na jej temat.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Pragi Północ.

 

 1. Jury Konkursu:

Przewodniczącym Jury Konkursu oraz opiekunem merytorycznym jest wiceburmistrz dzielnicy                 Praga Północ Zbigniew Cierpisz . Ponadto w Jury zasiadają wszyscy członkowie Młodzieżowej Rady             Dzielnicy, opiekunowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy.

 

 1. Nagrody: Jury  po ocenie prac  przyznaje w każdej kategorii wiekowej nagrody za  miejsca od I do III oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania któregoś z miejsc lub przyznania nagrody za to samo miejsce ex quo. Jury może także w danej kategorii nie przyznać wyróżnień. Ponadto za prace szczególnie wybitne  Jury może przyznać nagrodę specjalną Grand Prix.

 

 1. Etapy konkursu i zgłaszania prac.

Konkurs jest dwuetapowy:

 • I etap szkolny – uczniowie indywidualnie wykonują prace. Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu do pięciu najlepszych prac z jednej szkoły i przesyła je wraz z protokołem  na adres organizatora(Sierakowskiego 9 Warszawa 03-709)  lub  drogą elektroniczną na

adres mrdkonkurs@gmail.com do 16 marca 2018 r. (z dopiskiem konkurs).

Decyduje data stempla pocztowego.

 • II etap praski – przeprowadzony będzie przez organizatora konkursu, który powoła Komisję Konkursową. Jury dokona oceny zgromadzonych prac i wyłoni najlepsze prace z każdego etapu edukacyjnego. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: strona merytoryczna, zamysł twórczy, wybór zakresu tematycznego, technika wykonania i estetyka, walory artystyczne.  (Bardzo prosimy Państwa Opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na stronę merytoryczną  i formalną pracy, które zdecydowanie mają wpływ na decyzje Jury np. : zachowanie  proporcji pracy, …).

 

 1. Forma i wykonanie prac

Forma prac konkursowych została zróżnicowana dla przedszkoli oraz kolejnych typów szkół.

Wyrównując szanse, różnicujemy kategorie dla szkoły podstawowej na klasy 1-3 oraz 4-7:

 

 • Przedszkola:
 1. Bohaterowie praskiego ZOO – wykonaj dowolną techniką pracę plastyczną przedstawiajacą ulubione zwierzątko (projekt wykonaj w formacie od A4 do A3, płaskorzeźba wykonana z dowolnego materiału, wycinanka, wyklejanka, rysunek/obrazek – dowolną techniką)
 • Szkoły podstawowe – klasy 1-3:
 1. Wierszyk – rymowanka na temat Pragi
 2. Moja Praga, wykonaj kolaż w formacie od A4 do A3

 

 

 • Szkoły podstawowe – klasy 4-7 i oddziały gimnazjalne:
 1. Mem lub komix promujący Pragę, (projekt wykonaj w formacie od A4 do A3 na papierze technicznym)
 2. Fotorelacja promująca Pragę (min. 4 zdjęcia, plakat wraz z opisami projekt wykonaj w formacie A3 na papierze technicznym)

 

 • Szkoły ponadgimnazjalne:
 1. Zrealizuj krótką etiudę filmową (max. 5 minut) na temat – „Praskie legendy”. Temat realizują zespoły 2-5 osobowe i nagrywają na płycie.

 

 1. Terminarz konkursu:
 • Od 1 lutego 2018r. ogłoszenie konkursu.
 • do 23 lutego 2018 r. zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie. Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej ( zał. nr 1 ) drogą elektroniczną na adres mrdkonkurs@gmail.com
 • do 16 marca 2018 r. nadsyłanie prac konkursowych wraz z protokołem na adres organizatora. Każda praca musi być opatrzona następującymi danymi:

– imię i nazwisko autora

– wiek autora

– kategoria pracy

– nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu

– imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy

 • 26 marca 2018 r. – posiedzenie Komisji Konkursowej
 • 24 kwiecień 2018 r. ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
 1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.
 1.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów konkursowych . Zgodę  należy dostarczyć wraz z pracą do organizatora konkursu.
 1. Adres organizatora: Sierakowskiego 9 Warszawa 03-709

Wszelkie zapytania związane z konkursem prosimy kierować do koordynatorów:

Dominika Brzozowska – brzozowska.official@wp.pl

Natalia Sieczka – nsieczka99@gmail.com

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 DOSiR