Aktualne badania wody pływalni przy ul. Jagiellońskiej 7:

Plik
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/F/1
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/F/2
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/F/3
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/F/4
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/F/5
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/M/1
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/M/2
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/M/3
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/M/4
Sprawozdanie z badań Nr: 232/03/2018/M/5
Sprawozdanie z badań Nr: 3751/02/2018/F/1
Sprawozdanie z badań Nr: 3751/02/2018/F/2
Sprawozdanie z badań Nr: 3751/02/2018/F/3
Sprawozdanie z badania wody w brodziku (A_3187_02_2018_M_1) z dn.02.03.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w whirpool (A_1419_02_2018_M_1) z dn. 23.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w brodziku (A_1419_02_2018_M_2) z dn. 23.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w niecce rekreacyjnej (A_1419_02_2018_M_3) z dn. 23.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w niecce sportowej (A_1419_02_2018_M_4) z dn. 23.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w whirpool (A_1419_02_2018_F_1) z dn. 23.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w brodziku (A_1419_02_2018_F_2) z dn. 23.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w niecce rekreacyjnej (A_1419_02_2018_F_3) z dn. 23.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody z systemu cyrkulacji (A_296_02_2018_F_5) z dn. 16.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w niecce sportowej (A_296_02_2018_F_4) z dn. 16.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w niecce rekreacyjnej (A_296_02_2018_F_3) z dn. 16.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w brodziku (A_296_02_2018_F_2) z dn. 16.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w whirpool (A_296_02_2018_F_1) z dn.16.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w niecce rekreacyjnej (A_296_02_2018_M_7) z dn. 16.02.2018r
Sprawozdanie z badania wody w whirpool (A_296_02_2018_M_6) z dn. 16.02.2018r
Sprawozdanie z badania wody z systemu cyrkulacji (A_296_02_2018_M_5) z dn. 16.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w niecce sportowej (A_296_02_2018_M_4) z dn. 16.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w niecce rekreacyjnej (A_296_02_2018_M_3) z dn. 16.02.2018r
Sprawozdanie z badania wody w brodziku (A_296_02_2018_M_2) z dn. 16.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w whirpool (A_296_02_2018_M_1) z dn.16.02.2018r.
Sprawozdanie z badania wody w niecce rekreacyjnej (A_3868_01_2018_F_3) z dn. 09.02.2018r
Sprawozdanie z badania wody w brodziku (A_3868_01_2018_F_2) z dn. 09.02.2018r
Sprawozdanie z badania wody w whirpol (A_3868_01_2018_F_1) z dn. 09.02.2018r
Sprawozdanie z badania wody w niecce sportowej (A_3868_01_2018_M_4) z dn. 09.02.2018r
Sprawozdanie z badania wody w niecce rekreacyjnej (A_3868_01_2018_M_3) z dn. 09.02.2018r
Sprawozdanie z badania wody w brodziku (A_3868_01_2018_M_2) z dn. 09.02.2018r
Sprawozdanie z badania wody w whirpol (A_3868_01_2018_M_1) z dn. 09.02.2018r