Regulamin porz??dkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych “Moje boisko – Orlik 2012”

Regulamin Grup Zorganizowanych Korzystających z Pływalni Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga ? Północ m. st Warszawy w Ramach Akcji ?Lato/Zima w Mieście?