Kalendarz imprez DOSiR na rok 2020.     SPRAWDŹ!

DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Kalendarz imprez DOSiR na rok 2020.     SPRAWDŹ!

zaWODY dla AFRYKI

Strona główna

ZAWODY DLA AFRYKI

21 sierpnia 2018r. na „Orliku” przy ul. Szanajcy 5 zorganizowaliśmy imprezę rekreacyjno- sportową, która oprócz promocji zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu miała na celu uświadomienie dzieciom problemu braku dostępu do wody pitnej w wielu rejonach Afryki.

Zawody o podobnym charakterze skierowane do uczniów szkół podstawowych spędzających wakacje w Warszawie, odbyły się we wszystkich osiemnastu dzielnicach.

Uczestnicy wyposażeni w karty startowe mieli do zaliczenia pięć konkurencji, których pokonanie wymagało przede wszystkim zaangażowania i chęci, a nie dużych umiejętności i sprawności. Przed przystąpieniem do zadania dzieci odpowiadały na pytania dotyczące wody i jej znaczenia w naszym życiu.

Tor przeszkód z kubkiem wypełnionym wodą, podobnie jak przeskoki obunóż między szczebelkami drabinki koordynacyjnej wymagały od dzieci dużej koncentracji. Rzuty z różnej odległości do kosza wypełnionego wodą pozwalały poćwiczyć celność, a ćwiczenia z obręczą koordynację.

Dla uatrakcyjnienia imprezy przeprowadziliśmy rozgrywki piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych, które zarówno uczestnikom jak i kibicom dostarczyły wielu wspaniałych emocji. Mecze były bardzo emocjonujące i zacięte. Dzieci walczyły ambitnie przy głośnym dopingu kolegów, koleżanek, opiekunek drużyn.

„Zawody dla Afryki”, w których wzięło udział sto dzieci przebiegały w przyjaznej, sympatycznej atmosferze przy pięknej, słonecznej pogodzie.

Impreza zakończona została uroczystym podsumowaniem. Każde dziecko, które zaliczyło wszystkie konkurencje otrzymało pamiątkowe gadżety, których fundatorem były UNICEF i MPWiK.

Finał „Zawodów dla Afryki” przeprowadzony zostanie 23 sierpnia na terenie Multimedialnego Parku Fontann.