DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Strajk nauczycieli – zapraszamy do DOSiR-u

Bez kategorii

Szanowni Państwo,

 

W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 r. strajkiem nauczycieli informujemy, że DOSiR Praga-Północ będzie przygotowany na pomoc dla rodziców i uczniów. W trakcie trwania strajku, w godzinach 8:00 – 16:00, uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z obiektów sportowych Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jagiellońskiej 7, Szanajcy 17/19 oraz Kawęczyńskiej 44. Podstawą do korzystania z obiektów jest ważna legitymacja szkolna oraz podpisanie oświadczenia, które można pobrać z naszej strony Internetowej lub otrzymać w recepcjach ww. obiektów. DOSiR Praga-Północ udostępnia obiekty sportowe, ale nie zapewnia opieki dla dzieci.

DOSIR- OŚWIADCZENIE dla uczestnika_Strajk_ZNP

DOSIR- OŚWIADCZENIE dla rodzica_Strajk_ZNP

DOSIR- OŚWIADCZENIE dla opiekuna grupy_Strajk_ZNP

Skip to content