DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

UWAGA – ZAKAZ ZGROMADZEŃ

Bez kategorii

Uwaga!
Nowe rozporządzenie rządowe!

Z domu można wychodzić:
* do pracy
* w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb
codziennego życia, np. do sklepu, do apteki,
na spacer, do lekarza itp.

Przemieszczać się pieszo można maksymalnie
w dwie osoby, w odległości nie mniejszej
niż 1,5 m (nie dotyczy osób najbliższych,
np. członków rodzin)

Decyzją rządu, ograniczenia obowiązują
do 11 kwietnia 2020 r.

Skip to content