DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Blog

Zasady korzystania z boisk DOSiR

Bez kategorii

ZASADY KOYSTANIA Z BOISK DOSIR PRAGA-PÓŁNOC OD 14 MAJA 2020 r. Na boiskach DOSiR może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 (sześciu) Uczestników i 1 (jeden) Trener. Podstawową jednostką czasową udostępnienia obiektu ORLIK na potrzeby ćwiczących jest…

Read more

Otwarte Orliki

Ogłoszenia, People, Strona główna

Witamy ponownie. W czwartek 14.05.2020r. zostały otwarte Orliki (Targowa 86 i Szanajcy 5). Obiekty będą otwarte codziennie w godz. 10.00-20.00. Na boisku piłkarskim będzie mogło przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 (sześciu) Uczestników i 1 (jeden) Trener.

Read more
Skip to content