DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Otwarte Orliki

Ogłoszenia, People, Strona główna

 

Witamy ponownie.

W czwartek 14.05.2020r. zostały otwarte Orliki (Targowa 86 i
Szanajcy 5).

Obiekty będą otwarte codziennie w godz. 10.00-20.00.

Na boisku piłkarskim będzie mogło przebywać w tym samym czasie nie
więcej niż 6 (sześciu) Uczestników i 1 (jeden) Trener.

Rekomendowaną jednostką czasową udostępnienia jest 45 min.

Przerwa miedzy zajęciami wyniesie 15 min.

DOSiR zapewnia środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.

Będzie dostępna toaleta, pozostałe pomieszczenia nie będą udostępniane.

W celu wyznaczenia stref (uczestników, trenerów, opiekunów) oraz zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego nie będzie możliwości wjazdu samochodami na teren Szkoły. 

Skip to content