DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Zasady korzystania z boisk DOSiR

Bez kategorii

ZASADY KOYSTANIA Z BOISK DOSIR PRAGA-PÓŁNOC OD 14 MAJA 2020 r.


Na boiskach DOSiR może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 (sześciu) Uczestników i 1 (jeden) Trener.
Podstawową jednostką czasową udostępnienia obiektu ORLIK na potrzeby ćwiczących jest 45 min.
Zachowana jest 15 minutowa przerwa pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami Uczestników i Trenerów.
Każdorazowo po zakończonych zajęciach pracownik DOSiR Praga-Północ przeprowadza dezynfekcję sprzętu sportowego będącego własnością DOSiR.
Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników i Trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry podczas zajęć.
Pracownik, jest uprawniony do niewpuszczenia na obiekt osób z infekcjami górnych dróg oddechowych oraz niespełniających warunku, ochrony osobistej. A także osób niestosujących się do zasad i wytycznych.
Obowiązuje zakaz przemieszczania się Uczestników i Trenerów w budynkach i innych obiektach zamkniętych.
W przypadku udostępnienia toalety w budynku lub innym zamkniętym obiekcie równocześnie może przebywać maksymalnie tyle osób ile jest miejsc (umywalek) przeznaczonych do mycia rąk.

WAŻNE TELEFONY:

1. WSSE w Warszawie (tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171)
2. Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) – tel. 800 190 590
3. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (tel. 606 108 040)

Skip to content