DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

OTWARTE ORLIKI – nowe zasady

Ogłoszenia, People, Strona główna, Zajęcia

Witamy ponownie.

Od 06.06.2020r. obowiązują nowe zasady korzystania z Orlików (Targowa 86 i Szanajcy 5).

Obiekty będą otwarte codziennie w godz. 10.00-20.00.

Na boisku piłkarskim będzie mogło przebywać w tym samym czasie nie
więcej niż 150 Uczestników i Obsługa bez udziału publiczności.

Rekomendowaną jednostką czasową udostępnienia jest 45 min.

Przerwa miedzy zajęciami wyniesie 15 min.

DOSiR zapewnia środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.

Będzie dostępna toaleta, oraz szatnie z zachowaniem dystansu społecznego (2m).

W celu wyznaczenia stref (uczestników, trenerów, opiekunów) oraz zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego nie będzie możliwości wjazdu samochodami na teren Szkoły. 

Skip to content