DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Aktualne zasady funkcjonowania obiektu.

Ogłoszenia, People, pływalnia, Strona główna

UWAGA! Aktualne zasady funkcjonowania pływalni DOSiR i siłowni DOSiR przy ul. Jagiellońskiej 7.

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 roku.

Z obiektu mogą korzystać:

  • grupy szkolne realizujące zadania dydaktyczne (publiczne i niepubliczne placówki oświatowe),
  • uczniowskie kluby sportowe,
  • kluby sportowe,
  • podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportu.

Nie ma możliwości zakupu biletów indywidualnych z

wyłączeniem uczestnictwa w zajęciach sportowych.

Skip to content