DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW DOSIR

Ogłoszenia, People, Strona główna

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego br. Dz.U. z 2021 poz. 267

hale sportowe DOSiR przy ul. Jagiellońskiej 7 oraz Szanajcy 17/19 będą udostępniane podmiotom uprawnionym

Korzystanie z ww. obiektów jest dozwolone w przypadku:

 • sportu zawodowego,
 • zawodników pobierających stypendia sportowe,
 • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej,
 • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
 • zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych,
 • szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanym przez AZS,
 • organizatorów kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w ustawie o sporcie oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz licencje motorowodne.

 

Funkcjonowanie pozostałych obiektów DOSiR Praga-Północ:

 • Pływalnia DOSiR przy ul. Jagiellońskiej 7 otwarta bez ograniczeń od 15 lutego,
 • Udostępnianie obiektów na otwartej przestrzeni (boiska) nie podlega żadnym obostrzeniom,
 • Siłownia przy ul. Jagiellońskiej 7 pozostaje zamknięta,
 • W dalszym ciągu wstrzymana jest organizacja zajęć sportowych organizowanych przez DOSiR,

 

Rozporządzenie obowiązuje od 12 do 28 lutego 2021 r. o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Skip to content