DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Po co jest przerwa technologiczna na pływalniach.

Ogłoszenia, People, pływalnia

Po co jest przerwa technologiczna na pływalniach.

Podczas przerw technologicznych trwają prace porządkowe i naprawcze, których nie jesteśmy w stanie wykonać w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu.  Chcąc sprostać wymaganiom, standardom oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości wody na pływalniach jesteśmy zobligowani do wykonania szeregu czynności w tym najbardziej czasochłonnej wymiany wody w nieckach basenowych.

W trakcie przerwy technologicznej, oprócz gruntownego sprzątania niecek, czyszczona jest też plaża basenowa, myte fasady szklane znajdujące się na dużych wysokościach do których konieczne jest rozkładanie specjalistycznego sprzętu, dokładnie doczyszczane i dezynfekowane są szatnie, natryski, słowem cały obiekt. W okresie przerwy wykonujemy przeglądy i prace konserwacyjne takich urządzeń jak: pompy wody, pompy powietrza, filtry wody, wentylatory, czerpnie powietrza, przegląd węzła centralnego ogrzewania, wymiana węgla aktywnego w filtrach basenowych oraz destruktorach ozonu, a także drobne prace remontowe. Jednym słowem robimy wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, gdy z obiektu korzystają nasi klienci. Zdajemy sobie sprawę, iż jedną z najważniejszych kwestii oprócz bezpieczeństwa jest czystość na pływalni i bezwarunkowo musimy stosować się do wytycznych GIS. Właśnie do tego przede wszystkim służy nam przerwa technologiczna, aby w tym okresie doprowadzić, przywrócić nasz obiekt do prawidłowego stanu.

Ze względów na naprężenia konstrukcji niecek basenowych wodę spuszcza się od 3 do 4 dni i tyle samo musi trwać napełnianie basenu. W między czasie uzupełnia się ubytki fug i doczyszcza się ściany i dno niecek.  Jak woda już jest w nieckach basenowych nie oznacza, że od razu spełnia ona kryteria umożliwiające korzystania z niej. Po pierwsze musi się nagrzać, a po drugie sprostać wymogom Sanepidu (badania bakteriologiczne i chemiczne). Po uzupełnieniu wody w basenie rozpoczyna się proces filtracji, uzdatniania i ogrzewania wody, który z uwagi na jej ilość trwa kilka dni. Po uzyskaniu odpowiednich parametrów wody, dostarczamy jej próbki do badań (Sanepid). Dopiero po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności możemy udostępnić basen naszym klientom, aby mogli bezpiecznie z niego korzystać.

Autor: Waldemar Żychowicz

Skip to content