DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Konsultacje społeczne – Strefa Płatnego Parkowania.

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

ruszają konsultacje społeczne dotyczące ewentualnego wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w okolicach placu Hallera i na Szmulowiznie. Konsultacje trwają do 19 grudnia 2021 r.

Zarząd Dróg Miejskich przygotował propozycje zmian na ulicach Pragi-Północ w związku z ewentualnym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w okolicach pl. Hallera i na Szmulowiznie.

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Właśnie odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://pragapn.um.warszawa.pl/-/jaka-strefa-platnego-parkowania-na-placu-hallera-i-szmulowiznie-konsultacje-spoleczne oraz na platformie konsultacji społecznej https://konsultacje.um.warszawa.pl/SPPN_hallera_szmulki