DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Ogłoszenie – obostrzenia

Ogłoszenia, People

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. (poz.2311) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniają się limity dla osób korzystających z obiektów od 15 grudnia 2021 wynoszą:

  • pływalnie – 30% (max. limit – 47 osób)
  • hale sportowe – 30%
  • siłownia 1 osoba na 15m²,
  • widownie wszystkich obiektów – 30% obłożenia – bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID – 19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

Skip to content