DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Dostępność obiektów

Ogłoszenia

Dostępność obiektów w okresie wakacji.

W okresie 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022r.:

DOSiR ul. Szanajcy 17/19 dostępne w godzinach 08:00 – 22:00

DOSiR ul. Jagiellońska 7 dostępne w godzinach 06:00 – 21:30

DOSiR ul. Kawęczyńska 44 dostępne w godzinach 08:00 – 22:00

Orlik przy ul. Targowej 86 dostępne w godzinach 10:00 – 21:30

Orlik przy ul. Szanajcy 5 dostępne w godzinach 10:00 – 21:30

W związku z przerwą technologiczną w okresie 27.06.2022 r. – 17.07.2022 r. obiekt przy ul. Jagiellońskiej 7 będzie nieczynny.

Ważność obowiązujących karnetów zostanie przedłużona o czas zamknięcia obiektu.

Skip to content