DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

ZUMBA

Strona główna, Zajęcia

Miłośnicy zumby,

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na zajęcia realizowane w ramach programu „Zumba integruje, Zumba ciało kształtuje”, które od 1 września będą kontynuowane w hali DOSiR Praga- Północ przy ul. Szanajcy 17/19 w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 20.30-21.30. Odpłatność za zajęcia pozostaje na niezmienionym poziomie- 40 zł/ 1 raz w tygodniu, 60 zł/ 2 razy w tygodniu.

Skip to content