DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Ogłoszenia

Szanowni Klienci do 18 listopada 2022 r. trwają wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ. W szkołach wybory odbywają się wewnętrznie i są organizowane przez samorządy uczniowskie. Natomiast, żeby zostać Młodzieżowym Radnym nie trzeba uczyć się w praskiej szkole. Wystarczy mieszkać na terenie Dzielnicy i mieć skończone 13 lat. Na stronie internetowej Dzielnicy (https://pragapn.um.warszawa.pl/-/zostan-mlodziezowym-radnym-)  znaleźć można formularz zgłoszeniowy i wszystkie informacje o Młodzieżowej Radzie. Wypełnienie formularza to 10 minut, a można mieć wpływ na to, co dzieje się w Dzielnicy dla młodych ludzi.

Skip to content