Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami!

Główna siedziba DOSiR

ul. Kawęczyńska 44
03-770 Warszawa
E: sekretariat@dosir.waw.pl
T: 22 511 20 00
F: 22 818 22 44

Dane kontaktowe

Wynajem i dostępność obiektów

  • Kawęczyńska – 22 511-20-03

e-mail: k.legowska@dosir.waw.pl

  • Jagiellońska – 22 619 – 50 – 31

e-mail: administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl

  • Jagiellońska – Hala Sportowa – 22 22 619 50 31

e-mail:administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl

  • Szanajcy – 22 619-11-20 w 106

e-mail: c.glinski@dosir.waw.pl

Informacje i rezerwacje “Orliki”

DOSiR Szanajcy

DOSiR Jagiellońska

Kierownictwo DOSiR

p. o. DYREKTORA
Dorota Wajszczak
ul. Kawęczyńska 44
22 511 20 00
d.wajszczak@dosir.waw.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
d/s sportu i marketingu
Jan Szczepłek

ul. Kawęczyńska 44
22 511 20 12
j.szczeplek@dosir.waw.pl

Kierownik Zespołu Hali i Boisk Sportowych
Waldemar Krawczyk

ul.Kawęczyńska 44
22 511 20 09
w.krawczyk@dosir.waw.pl

Zastępca Kierownika Zespołu Basenowo – Rekreacyjnego
Waldemar Żychowicz

ul. Jagiellońska 7
22 619 50 31
w.zychowicz@dosir.waw.pl