Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami!

Główna siedziba DOSiR

ul. Kawęczyńska 44
03-770 Warszawa
E: sekretariat@dosir.waw.pl
T: 22 511 20 00
F: 22 818 22 44

Godziny przyjęć mieszkańców:
poniedziałek – 8:00-17:00

wtorek-czwartek 8:00-16:00

Jak umówić się na spotkanie?
Konieczne jest przedstawienie prośby o spotkanie z Dyrektorem DOSIR wraz z informacjami dotyczącymi:
a) przedmiotu spotkania
b) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, telefon)
Prośbę można przekazać:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@dosir.waw.pl
b) telefonicznie do sekretariatu 22 511 20 00

Skargi i wnioski przesłane za pomocą poczty elektronicznej, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego lub wnioskodawcy, pozostawia się bez rozpoznania.

Dane kontaktowe

Wynajem i dostępność obiektów

  • Kawęczyńska – 22 511-20-03

e-mail: k.legowska@dosir.waw.pl

  • Jagiellońska – 22 619 – 50 – 31

e-mail: administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl

  • Jagiellońska – Hala Sportowa – 22 22 619 50 31

e-mail:administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl

  • Szanajcy – 22 619-11-20 w 106

e-mail: c.glinski@dosir.waw.pl

Informacje i rezerwacje “Orliki”

DOSiR Szanajcy

DOSiR Jagiellońska

Kierownictwo DOSiR

DYREKTOR
Dorota Wajszczak
ul. Kawęczyńska 44
22 511 20 00
d.wajszczak@dosir.waw.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
Waldemar Żychowicz
ul. Jagiellońska 7
22 619 50 31
w.zychowicz@dosir.waw.pl

Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych
Damian Magdziarz

ul. Kawęczyńska 44
22 511 20 12
d.magdziarz@dosir.waw.pl

Kierownik Zespołu Boiska Sportowego
Cezary Gliński

ul. Kawęczyńska 44
22 511 20 09
c.glinski@dosir.waw.pl

Kierownik ds. Sportu
Andrzej Sowa

ul. Szanajcy 17/19
22 619-11-20 wew. 105
a.sowa@dosir.waw.pl