Targowa 86

ul. Targowa 86

03-448 WARSZAWA

Korzystanie z obiektu: na podstawie rezerwacji:

Poniedziałek – piątek 16:00 – 21:30

Sobota – niedziela 10:00- 21:30

Informacje i rezerwacje  

Tel. 514 – 816 – 064

Adres mailowy orliki@dosir.waw.pl

Opis obiektu

Obiekt składa się z:
a) dwóch boisk sportowych

  • boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26 m x 56 m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłko-chwyty o wysokości min. 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłko-chwyty nie są częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokości min. 40 mm. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną);
  • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m,
    z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem.

b) budynek sanitarno-szatniowy
W założeniach spełnia następujące wymogi funkcjonalne:

  • magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
  • szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
  • zespół higieniczno-sanitarny,
  • pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

c) oświetlanie kompleksu
8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

ul. Targowa 86
03-448 WARSZAWA